...

Privacybeleid

Love & Care by JSM respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Love & Care by JSM verwerkt persoongegevens volgens de Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees dit document zorgvuldig door voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. Het gebruik van de persoonsgegevens die we verzamelen is onderworpen aan de privacyverklaring die van kracht is op het moment dat de gegevens worden gebruikt. Lees de privacyverklaring daarom regelmatig door.

1.     Contactgegevens

Love & Care by JSM

KVK: 62916203

info@loveandcarebyjsm.nl

2.     Informatie die we verzamelen en gebruiken

Een deel van de gegevens die we verzamelen worden actief door jou verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je gegevens via een bericht/e-mail verstuurt of een formulier invult. Sommige gegevens worden automatisch verzameld, meestal van apparaten en soms ook uit andere bronnen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken die actief door jou worden verstrekt:

 • Voornaam- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

3.     Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Love & Care by JSM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om goederen bij je af te leveren;
 • De afhandeling van jouw betaling;
 • Om je te informeren over diensten en producten;
 • Als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Om onze nieuwsbrief te verzenden.

4.     Grondslagen voor het verwerken van gegevens

Love & Care by JSM houdt zich aan de wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder zie je per verwerkingsdoel de bijbehorende wettelijke grondslag.

Doel

Grondslag

1.     Om goederen en diensten bij je af te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2.     De afhandeling van jouw betaling

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

3.     Om je te informeren over diensten en producten

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4.     Als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

5.     Om onze nieuwsbrief te verzenden

Omdat je toestemming hebt gegeven

5.     Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren jouw gegevens gedurende de termijn die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze worden verwerkt of om te voldoen aan wettelijke bewaarvoorschriften. Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en ze gebruiken, of van de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Love & Care by JSM bewaart persoonsgegevens in elk geval maximaal 7 jaar in verband met de bewaarplicht op grond van de Belastingwetgeving.

Love & Care by JSM hanteert de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens

Bewaartermijn

Onderbouwing

Naam en -achternaam, adresgegevens

7 jaar

Deze gegevens worden vastgelegd op facturen die volgens de Belastingwetgeving maximaal 7 jaar bewaard moeten worden.

Betaalgegevens

7 jaar

Deze gegevens worden vastgelegd op facturen die volgens de Belastingwetgeving maximaal 7 jaar bewaard moeten worden.

E-mailadres

1 jaar na afloop van de overeenkomst, tenzij je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief

Zodat Love & Care by JSM jouw gegevens terugvinden.

6.     Privacy van minderjarigen tot 16 jaar

Love & Care by JSM heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loveandcarebyjsm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

7.     Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer Love & Care by JSM jouw gegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Love & Care by JSM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Fulfillment center Mendex Group

Love & Care by JSM gebruikt de diensten van Fulfillment center Mendex Group voor de verwerking en de bezorging van jouw bestelling op het door jou aangegeven adres. Fulfillment center Mendex Group en Love & Care by JSM zijn ieder onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fulfillment center Mendex Group verwijzen we je naar de website van Fulfillment center Mendex Group (https://mendexgroep.com/).

8.     Inzage, correctie of verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

9.     Toestemming intrekken of bezwaar maken op het gebruik van jouw persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Love & Care by JSM.

 

10.  Gegevens overdragen aan derden

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou  of een ander, door jou genoemde organisatie, op te sturen.

11.  Indienen verzoek

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw

persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loveandcarebyjsm.nl. We reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

12.  Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Je kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken.

13.  Autoriteit Persoonsgegevens

Love & Care by JSM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-jouw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Love & Care by JSM neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@loveandcarebyjsm.nl.

15.  Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

16.  Wijzigingen in deze privacyverklaring

Love & Care by JSM kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

17.  Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 juni 2023.

Cookiebeleid

1.     Het gebruik van cookies

www.loveandcarebyjsm.nl maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door websites die je gebruikt op je computer/apparaat geplaatst wordt, zodat je bij een volgend bezoek aan de website als gebruiker wordt herkend.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres uit cookies worden afgeleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketingacties. Voor zover de website met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van de Privacyverklaring van Love & Care by JSM en deze Cookieverklaring.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kan het gebruik van de website verbeteren en kan deze gebruiksvriendelijker worden gemaakt.

2.     Het doel van het gebruik van cookies

www.loveandcarebyjsm.nl maakt in het bijzonder gebruik van cookies om:

 • de kwaliteit en functionaliteiten van de website te verbeteren; en
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen met het doel de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten.

3.     Type cookies en bewaartermijn

loveandcarebyjsm.nl gebruikt de volgende type cookies:

Functionele cookies: hiermee kan de website beter functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Deze cookies kunnen worden geplaatst zonder toestemming van de bezoeker.

Analytische cookies: de website gebruikt analytische cookies om te analyseren. Deze cookies zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je de website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de website al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Deze cookies kunnen worden geplaatst zonder toestemming van de bezoeker.

Tracking cookies: Een tracking cookie is een code die gebruikt wordt in browsers om de bezoeker te identificeren en te volgen over meerdere websites en applicaties. Dit kan de gebruiker een meer uniforme ervaring bieden, het kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld gerichte advertenties te sturen op basis van de browsing historie. Deze cookies worden alleen ingezet met jouw toestemming.

Klik hier om alle cookies te bekijken en/of aan te passen.

4.     Cookies blokkeren en verwijderen

Je kan cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via de instellingen van je browser. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je apparaat. Houd er rekening mee dat als je geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat de website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

5.     Slotopmerkingen

De tekst van deze cookieverklaring kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

6.     Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) cookieverklaring is in werking getreden op 1 juni 2023.

Categorieën

Queenie Oil 250ML
1 + 1 GRATIS

Bij aankoop van 1 Queenie Super Growth Oil 250ML krijg je steeds 1 GRATIS t.w.v. €39,45 !!

Actie verloopt over:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Queenie haarolie

Size guide

Wat onze klanten zeggen
359 beoordelingen